Άνοδος για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης

Χωρίς κατηγορία
Στην εγχώρια αγορά οι τιμές διόρθωσαν ελαφρώς μετά το ράλι των προηγούμενων ημέρων.