Άνοιγμα σχολείων: Πλατφόρμα για τεστ σε Λύκεια και λήξη μαθημάτων σε διαφορετικές ώρες

Χωρίς κατηγορία
Η πρόταση της υπουργού αφορά την δημιουργία πλατφόρμας για τεστ σε καθηγητές όλων των βαθμίδων και μαθητές Λυκείου , καθώς οι ηλικίες 16 ετών και άνω έχουν μεγαλύτερη κοινωνικότητα και κινητικότητα σε σχέση με μαθητές σε μικρότερες ηλικίες.