Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο

Χωρίς κατηγορία
Ο τίτλος θα είναι επιλέξιμος από την ΕΚΤ βάση του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων.