Έκανε πίσω η κυβέρνηση της Γεωργίας στο «ρωσικής εμπνεύσεως» νομοσχέδιο

Χωρίς κατηγορία
Το νομοσχέδιο απαιτούσε από τους γεωργιανούς οργανισμούς που λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό να εγγραφούν ως «ξένοι πράκτορες», διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα.