Έκθεση: Η Ελλάδα πιο επιτυχημένη χώρα της Ευρώπης στην ανάσχεση της πανδημίας

Χωρίς κατηγορία
Η έκθεση του Bridge Tank συγκρίνει το ξέσπασμα του κορωνοϊού στις δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.