Έκθεση της Eurostat δείχνει την πρόοδο της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Χωρίς κατηγορία
Η έκθεση καταδεικνύει ότι η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων στόχων κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής σε βασικούς τομείς πολιτικής