ΑΔΜΗΕ: Σε πλήρη λειτουργία ο Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου

Χωρίς κατηγορία
Με το έργο αυτό η Πελοπόννησος διασυνδέεται για πρώτη φορά στο Σύστημα Υπερυψηλής Τάσης (400 κιλοβόλτ), καθώς έως τώρα το σύστημα της Πελοποννήσου λειτουργούσε στην Υψηλή τάση (150 κιλοβόλτ), αποτελώντας εξαίρεση σε σχέση με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα