Αναβάθμιση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο προβλέπει η νέα αμυντική στρατηγική του Λονδίνου

Χωρίς κατηγορία
Οι βάσεις στην Κύπρο περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό δημιουργίας «πιο συμπαγών θεμελίων στο εξωτερικό» με επενδύσεις σε «στρατηγικούς κόμβους» ώστε να δοθεί στις βρετανικές δυνάμεις «βεληνεκές, πρόσβαση, επιρροή και πληροφόρηση».