Ανακηρύχθηκαν από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χωρίς κατηγορία
Συνολικά θα συμμετάσχουν 9 συνδυασμοί