Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών σε Μαγνησία, Σποράδες, Καρδίτσα και Τρίκαλα και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων

Χωρίς κατηγορία
Mε την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των εν λόγω δικαστηρίων και εισαγγελιών