Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Χωρίς κατηγορία
Στην αναστολή όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμών και κατασχέσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά άμεσα η κυβέρνηση