Ανησυχίες και απαντήσεις για το δημογραφικό πρόβλημα. Πόσο μπορεί να βοηθήσουν οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;

Χωρίς κατηγορία
Γράφει ο Βασίλειος Κελλάρης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,
Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Αντιπρόεδρος Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις