Απάντηση TikTok για το προστίμο της ιρλανδικής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων: Διαφωνούμε με σεβασμό στην απόφαση

Χωρίς κατηγορία
Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης της εκπροσώπου του TikTok σχετικά με το ζήτημα