Αποκαθίσταται από το υπουργείο Πολιτισμού το μνημείο των Ανατολικών Θερμών

Χωρίς κατηγορία
Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών είναι ένα σημαντικό υστερορωμαϊκό μνημείο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών,