Αποκαλύφθηκε το κόστος της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ

Χωρίς κατηγορία
Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των κρατικών εξόδων αφορούσε το υπεύθυνο για τη δημόσια ασφάλεια Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ακολούθησε το αρμόδιο για την εθιμοτυπία των εκδηλώσεων πένθους Υπουργείο Πολιτισμού.