Απόδημοι: Η «ταυτότητα» όσων ψήφισαν στη Γερμανία 

Χωρίς κατηγορία
Η 20η Μαΐου 2023 ήταν μια ιστορική και συγκινητική ημέρα για τον απόδημο ελληνισμό της Γερμανίας, που για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αποκτά δικαίωμα ψήφου στο εξωτερικό