Απόφαση για αυξημένα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες

Χωρίς κατηγορία
Αύξηση των ελάχιστων ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία για το επόμενο διάστημα των τριών μηνών