Από τη Σλοβακία στη Λιθουανία μεταφέρει τα Patriot η Γερμανία για λόγους ασφαλείας

Χωρίς κατηγορία
Η Γερμανία έχει αναπτύξει δύο συστήματα Patriot στη Σλοβακία και τρία στην Πολωνία.