Αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης στον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνα στη Λευκάδα

Χωρίς κατηγορία
Σύμφωνα με το υπουργείο, η πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ», προϋπολογισμού 910.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων