Αρχαία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εκσκαφής στην Ερμού

Χωρίς κατηγορία
Τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία πιθανολογείται ότι είναι κομμάτια από βάζα, τα συνέλεξε η αρχαιολογική υπηρεσία