Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Χωρίς κατηγορία
Η Μικτή Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της στις 26 Μαΐου, στο Φανάρι