Αστρονόμοι εντοπίζουν μια σπάνιου μεγέθους μαύρη τρύπα

Χωρίς κατηγορία
Χρησιμοποιώντας το Hubble, οι αστρονόμοι εστίασαν στον πυρήνα του σφαιρωτού αστρικού σμήνους Messier 4 για να διερευνήσουν μαύρες τρύπες με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι σε προηγούμενες έρευνες