Ασφάλεια στη θάλασσα: Nέες προτάσεις για τη στήριξη της καθαρής και σύγχρονης ναυτιλίας

Χωρίς κατηγορία
Οι κανόνες της ΕΕ θα ευθυγραμμιστούν με τους διεθνείς κανονισμούς, εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τον τομέα, ενώ παράλληλα η εφαρμογή και η επιβολή της νομοθεσίας θα βελτιωθεί μέσω της ψηφιοποίησης και της ενίσχυσης της συνεργασίας εντός της ΕΕ.