Βέλγιο: Οι τράπεζες της ευρωζώνης είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες στη Sillicon Valley

Χωρίς κατηγορία
Σχετικά με τον πληθωρισμό, ο Επίτροπος Οικονομίας ανέφερε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί