Βρέθηκε σπάνιος πίνακας του Pieter Brueghel – Ήταν κρεμασμένος πίσω από την πόρτα ενός σπιτιού στη Γαλλία!

Χωρίς κατηγορία
Η αξία του πίνακα αγγίζει τα 800.000 ευρώ και είναι μια εκδοχή του «L’Avocat du village»