Βρούτσης: Υλοποιούμε τη δέσμευση μας για 180.390 επιστήμονες. Τα 10 αντικείμενα κατάρτισης

Χωρίς κατηγορία
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά 180.390 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης, που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά …