Γεραπετρίτης: Δημοσιοποίησε έγγραφα για το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα

Χωρίς κατηγορία
Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα τα έγγραφα που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Επικρατείας σχετικά με τους χρόνους παράδοσης και την θέση σε λειτουργία των έργων σηματοδότησης των τρένων με τη σύμβαση 717 του 2014