Γεραπετρίτης : Το νέο μοντέλο του κράτους είναι σήμερα μια κατάκτηση

Χωρίς κατηγορία
«Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου δεν υπήρχε ένας νόμος επί τη βάσει του οποίου να λειτουργεί το κράτος και τα βασικά του όργανα», είπε ο κ Γεραπετρίτης και αναφέρθηκε διεξοδικά στις παθολογίες που είχε αναπτύξει το ελληνικό κράτος.