Γερμανία: Εκτός νόμου το νεοναζιστικό συγκρότημα «Hammerskins»

Χωρίς κατηγορία
Οι «Hammerskins» εμφανίζονταν σε μυστικά οργανωμένες μουσικές εκδηλώσεις της ακροδεξιάς, μαζί με την ομάδα υποστήριξής τους, την «Crew 38», η οποία επίσης απαγορεύθηκε