Γερμανοί στρατιώτες στη Λιβύη;

Χωρίς κατηγορία
Η πρόταση αποστολής πολυεθνικής δύναμης κυανοκράνων και με γερμανούς στρατιώτες δεν ενθουσιάζει. Γιατί οι χώρες της ΕΕ εμφανίζονται διχασμένες και η εμπλοκή τόσων δυνάμεων επιτρέπει μόνο τη χρήση διπλωματίας.