Γονικές παροχές: Ποιοι και πόσα γλιτώνουν από την αύξηση του αφορολόγητου-Παραδείγματα

Χωρίς κατηγορία
Υπενθυμίζεται ότι για τα χρηματικά ποσά υπήρχε, μέχρι σήμερα, αυτοτελής φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 10%. «Όπως όλοι γνωρίζουν, μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητες οι γονικές παροχές μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ.