Δέσμευση περιουσίας και τραπεζικών λογαριασμών για τους εμπρηστές από πρόθεση

Χωρίς κατηγορία
Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ζητεί από τους αρχηγούς της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να ενημερώνουν την Αρχή άμεσα