Δεξιότητες «νέας γενιάς»: Διευκρινίσεις για τις πληρωμές εκπαιδευτικών επιδομάτων σε ανέργους

Χωρίς κατηγορία
Υπενθυμίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης της επιλογής τους, οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν