Διακοπή κυκλοφορίας στον ΠΑΘΕ λόγω αυξημένου όγκου υδάτων

Χωρίς κατηγορία
Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω εκτροπής στο Κλειδί Ημαθίας.