Διευκρινίσεις για self test: Από 7 Ιουνίου τρία τεστ και για τον ιδιωτικό τομέα

Χωρίς κατηγορία
Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζομένου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.