Δικαστική Αστυνομία: Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις για το πολιτικό και αστυνομικό προσωπικό

Χωρίς κατηγορία
Μετά την τροποποίηση, στον τομέα του πολιτικού προσωπικού θα προστεθούν 20 οργανικές θέσεις ακόμα, ενώ στον τομέα αστυνομικού προσωπικού 30 οργανικές θέσεις επιπλέον