ΔΝΤ: Εγκρίνει βοήθεια 15,6 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία

Χωρίς κατηγορία
Το δάνειο αυτό χορηγείται για να βοηθήσει τη χώρα να καλύψει τις επείγουσες χρηματοδοτικές της ανάγκες