Δράση για το περιβάλλον από την Νέα Δημοκρατία: «Ανακυκλώνουμε ψηφοδέλτια κι εκλογικό υλικό»

Χωρίς κατηγορία
Αντί να γεμίσουμε την Ελλάδα με αφίσες, επιβαρύνοντας το περιβάλλον, αφήνουμε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με κάθε δυνατό τρόπο.