Δραματική αύξηση των θανάτων από εγκεφαλικά επεισόδια

Χωρίς κατηγορία
Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η αύξηση θα είναι δραματική ως το 2030 – Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου