ΔΥΠΑ: 60.427.806 ευρώ σε 61.221 ανέργους από το πρόγραμμα ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Χωρίς κατηγορία
Το πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων ανέργων υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».