ΕΕ: Συμφωνία στους 2 βασικούς πυλώνες της μεταρρύθμισης ασύλου και μετανάστευσης – Δημιουργείται υποχρεωτικός μηχανισμός αλληλεγγύης

Χωρίς κατηγορία
Μετά από μια μακρά και δύσκολη διαπραγμάτευση, η σουηδική προεδρία της ΕΕ ανακοίνωσε ότι “οι υπουργοί μόλις συμφώνησαν σε μια γενική προσέγγιση σχετικά με τον κανονισμό για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης”