ΕΕ: Oι κύριες δράσεις της επιτροπής κατά το προηγούμενο έτος

Χωρίς κατηγορία
Η εν λόγω ολοκληρωμένη δημοσίευση περιγράφει μεταξύ άλλων τις δράσεις της ΕΕ απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τις προσπάθειες απεξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα