Εκλογές – Δωδεκάνησα: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ψηφοφορία

Χωρίς κατηγορία
Ελλείψεις καταγράφονται στις εφορευτικές επιτροπές σε πολλά τμήματα