Ενεργοποίηση του Copernicus για την άμεση χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν σε Αχαΐα και Ηλεία

Χωρίς κατηγορία
Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 21 Ιουνίου