Εξακολουθεί να προβληματίζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά η ακρίβεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Χωρίς κατηγορία
Από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των ιδιοκτητών είναι ο επικείμενος τερματισμός, τον επόμενο μήνα, του κυβερνητικού προγράμματος στήριξης για τους λογαριασμούς ενέργειας