Επιδημιολογικός Χάρτης: Στο βάθυ «κόκκινο» Φλώρινα και Καστοριά-Ποιες περιοχές ανέβηκαν επίπεδο

Χωρίς κατηγορία
Αναλυτικά οι 26 περιοχές που βρίσκονται πλέον σε βαθύ «κόκκινο»