Εσθονία: Πρωτιά για το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα, στη δεύτερη θέση το ακροδεξιό EKRE

Χωρίς κατηγορία
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 32%, έναντι 15,7% του ακροδεξιού κόμματος EKRE που έρχεται στη δεύτερη θέση.