Ετήσιες τακτικές κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων στον Στρατό Ξηράς

Χωρίς κατηγορία
Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) έκρινε τους αξιωματικούς στο βαθμό του Συνταγματάρχη Όπλων και Σωμάτων.