Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι πολίτες συμφωνούν ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη της μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης

Χωρίς κατηγορία
H πλειονότητα των Ευρωπαίων -σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (88%) – συμφωνούν ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα πρέπει να αφήσει κανέναν στο περιθώριο