Η ανατίναξη της Γέφυρας Κοράκου το 1949 και ο αγνοούμενος λοχίας

Χωρίς κατηγορία
Η Γέφυρα Κοράκου αποτελούσε τη μεγαλύτερη γέφυρα των Βαλκανίων και ερειπιά της συναντάμε σήμερα στο χωριό Πηγές